Любопитни факти
Консумация на енергия
Комбинираните системи за производство на топлинна и ел. енергия използват два вида източници ана енергия изкопаеми и възобновяеми... повече
   
Глобално затопляне
Глобалното затопляне или т.н. Парников ефект е Покачване на температурата на земната повърхност, което ... повече
С използването на възобновяеми източници на енергия значително се подобрява качеството и чистотата на въздуха и средата в която живеем ... повече
   
Транспорт
Транспортът е един от най-големите консуматори на енергия и съответно един от най-големите замърсители на околната среда и въздуха ... повече
Възобновяеми източници на енергия са такива, които могат да бъдат регенерирани за кратък период от ... повече
   
Слънчевата енергия попадаща на Земната повърхност може да бъде използвана непосредствено за производство на електро енергия ... повече
Вятърът е възобновяем източник на енергия. Още в древността хората са използвали енергията му за да задвижват вятърни мелници ... more
   
Нашето слънце е едно от билионите звезди в безкрайния космос. Понякога хорат използват пряко енергията му за отопление или производство на етопла вода ... more
Изкопаемите източници на енергия като въглища, петрол и др. се наричат още алтернативни източници на енергия. Преди ... повече
   
Това са начини за ефективно намаляване потреблението на енергия, загубите при преноса и производството и ... повече
 
 
     

2005 И Ес Ди България ©. Всички права запазени.